Spoštovani poslovni partner,

Prepričana sem, da je tale situacija vsakemu od nas prinesla drugačen pogled, drugačna razmišljanja in drugačne zaključke. Želim vam (nam), da iz zgodbe pridemo za eno izkušnjo zrelejši, predvsem pa boljši kot ljudje, kot starši, kot partnerji in kot podjetniki. 

RAČUNOVODSKI KOT(L)IČEK 

Tik pred prazniki je bil v Uradnem listu objavljen nov paket (oziroma spremembe prejšnjih paketov) pomoči za omilitev posledic epidemije. Ponovno izpostavljam le tiste spremembe, ki veljajo za naš portfelj strank. Omenjeno velja od 1.5.2020 dalje.

Spremenili so se pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati, če želimo biti upravičeni do državne podpore.

DELODAJALCI:

Za delavce na čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile po novem velja, da so do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

Razjasnili so tudi nekaj nerešenih vprašanj v zvezi z izplačilom kriznega dodatka (sorazmeren del glede na obdobje dela oziroma v primeru zaposlitve za krajši delovni čas)

SAMOZAPOSLENI:

Temeljni dohodek  sedaj pripada tudi tistim samozaposlenim, ki niso vključeni v zavarovanje iz naslova dejavnosti za polni delovni čas in sicer v sorazmernem delu. Pogoj: do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

Oprostitev plačila prispevkov: vključeni so vsi samozaposleni (tudi tisti, ki niso vključeni v zavarovanje iz naslova dejavnosti za polni delovni čas). Pogoj je sedaj le upad prihodkov za več kot 10 % v letu 2020 glede na leto 2019.

Opozorilo tistim, ki po prejšnji različici niste bili upravičeni do državne podpore oziroma pomoči, po noveli pa lahko uveljavljate refundacijo, temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov: vloge (tudi za nazaj- do 13.3.2020) je možno oddati v osmih dneh od uveljavitve novega zakona (torej takoj prvi teden po praznikih)

ZAGOTOVITEV DODATNE LIKVIDNOSTI: v tem primeru gre za poroštvo Republike Slovenije za zadolževanje kreditojemalcev (pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost).

Pogoji:

– Kreditne pogodbe sklenjene po 12. marcu 2020 in najkasneje do 31.12.2020

– Ročnost kredita do 5 let

– Kredit je namenjen financiranju osnovne dejavnosti (novih ali dokončanju že načetih naložb), financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene po 12. 3. 2020

– Najvišji dovoljeni znesek glavnice do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019

– Drugi pogoji (kreditojemalec se ne šteje za podjetje z likvidnostnimi težavami, ima plačane obveznosti iz drugih posojilnih pogodb, ima poravnane davke in prispevke,…)

Poroštvo za mikro, majhna in srednja podjetja znaša 80 % glavnice kredita.

DA NE POZABIM: 

Ponedeljek, 11.05.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni plačniki)
Ponedeljek, 18.05.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Sreda, 20.05.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Petek, 29.05.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC

V lokal na divjem zahodu vstopi jezni kavboj in se zadere: »Kdo je mojega konja, ki je pred lokalom, pobarval na zeleno?«

Vsi so bili tiho, zato je vprašal še enkrat: »Kdo je mojega konja, ki je pred lokalom, prebarval na zeleno?«

Spet vse tiho….kavboj potegne pištolo in še enkrat vpraša: »Zadnjič vprašam, kdo je mojega konja, ki je pred lokalom, pobarval na zeleno?«

Končno pristopi k njemu drug kavboj….150 kilogramov, 2 metra visok, same mišice….Pogleda kavboja in reče: »Jaz sem ga pobarval. In kaj sedaj? Prvi pogleda navzgor in plaho odgovori:  »Nič, nič,….samo prišel sem povedat, da je barva že suha.«