SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA KLAVORA SUPORT, D.O.O. IN UPORABE SPLETNIH STRANI PODJETJA KLAVORA SUPORT, D.O.O.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Klavora suport, d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo osebne podatke, ki jih bo pridobilo od uporabnikov na spletni strani www.klavora-suport.si v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Z uporabo spletne strani obiskovalec sprejema splošne pogoje, kakor tudi pogoje prijave in odjave prejemanja e-novic in prijave in odjave na dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne ali informativne narave) ter izobraževalne programe (besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu). Z uporabo spletne strani obiskovalec potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in da se z njimi strinja.

Podjetje Klavora suport, d.o.o. se zavezuje, da se bo trudilo zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin. Podjetje ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost kakor tudi ne za posledice uporabe vsebin iz te spletne strani. Uporabniki in obiskovalci spletne strani njeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje si pridržuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletne strani (delno ali v celoti) brez predhodnega opozorila.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, objavljene na spletni strani so zaščitene kot avtorsko delo podjetja Klavora suport, d.o.o., razen tistih, ki so citirane oziroma povzete po drugih avtorjih, ki so navedeni. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje, ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez pisnega dovoljenja podjetja Klavora suport, d.o.o.. Podjetje Klavora suport si prdržuje pravico do napak na svoji spletni strani tako in zanje ne prevzema odgovornosti.

REŠEVANJE SPOROV

Podjetje Klavora suport, d.o.o. in nasprotna stran bosta spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo spore reševalo krajevno pristojno sodišče.

SPLOŠNI POGOJI

1. Splošni pogoji

urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek, varovanje osebnih podatkov ter izvedbo dogodkov in se uporabljajoz a vse udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek s strani organizatorja določeno drugače.

Dogodek je vsak seminar, delavnica, konferenca ali drug dogodek, ki je lahko izobraževalne ali informativne narave.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na dogodek, ne glede na obliko prijave (pisno, telefonsko, po faksu, preko spletne strani ali na drug način). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, sprejema te splošne pogoje v celoti, bezpogojno in nepreklicno.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja Klavora suport, d.o.o. in se lahko občasno spreminjajo. Veljajo splošni pogoji, ki so v času prijave na posamezen dogodek objavljeni na spletni strani www.klavora-suport.si.

2. PRIJAVE, ODPOVED PRIJAVE IN PLAČILO KOTIZACIJE

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, preko e-pošte info@klavora-suport.si, ali spletne prijavnice. Kadar so dogodki plačljivi, navodila za plačilo, rok plačila in možnosti obročnega plačevanja prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Podjetje Klavora suport si pridržuje pravico, da vsako prijavo zavrne ali odpove brez obrazložitve. V primeru, da je prijavitelj že nakazal denar, ga podjetje Klavora suport, d.o.o. vrne. Prav tako si podjetje Klavora suport, d.o.o. pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, datuma in lokacije. V primeru premajhnega števila prijav, tehničnih razlogov, drugih objektivnih razlogov ali višje sile pa si podjetje Klavora suport, d.o.o. pridržuje tudi pravico do odpovedi dogodka. V tem primeru bo obvestilo vse prijavljene (po e-pošti) in vrnilo prejeta plačila v celoti.

Odpoved s strani prijavitelja je možna v pisni obliki, posredovana preko e-pošte info@klavora-suport.si najkasneje 7 dni pred datumom dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, pa podjetje Klavora suport, d.o.o. kotizacijo zaračuna v celoti.

3. VSEBINA DOGODKOV IN IZJAVA O ZASLUŽKIH IN REZULTATIH

Vsebina dogodkov in gradiv na posameznih dogodkih ter izobraževalnih programih izraža izključno stališče avtorjev oziroma predavateljev. V nobenem primeru avtorji , predavatelji in podjetje Klavora suport, d.o.o. niso dogovorni za kakršnokoli škodo (neposredno, posredno, posledično), ki bi temeljila na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih dogodkih, izobraževalnih programih ali na tej spletni strani.

Podjetje Klavora suport ne daje nobenih jamestev in garancij o zaslužkih ali rezultatih, ki jih udeleženci ali drugi lahko dosežejo kot rezultat udeležbe na posameznem dogodku ali izobraževalnem programu. Podjetje Klavora suport se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem pomaga pri rasti njihovega podjetja in izboljšanju njihovih finančnih rezultatov. Udeležnenci so sami odgovorni za svoje rezultate. Rezultati in zaslužki, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti ali ki so bili predstavljeni na dogodkih, se razlikujejo in ne napovedujejo nujno rezultatov in zaslužkov, ki jih bodo dosegali udeleženci ali ki jih bo mogoče dosegati v prihodnosti.

4. FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV

Podjetje Klavora suport, d.o.o. si pridržuje pravico do avido, video in foto dokumentiranja dogodkov. Gradiva so last podjetja Klavora suport, d.o.o. in jih lahko časovno neomejeno uporablja v interne ter promocijske namene.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Klavora suport, d.o.o. zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici ali prejete preko drugih obrazcev na tej ali drugih spletnih straneh, bo podjetje skrbno hranilo in uporabljalo samo z namenom obveščanja o novostih, ponudbi in o produktih podjetja Klavora suport d.o.o. (novice, dogodki, izobraževalni programi). Brez privolitve posameznih oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, podjetje teh podatkov ne bo posredovalo tretjim osebami.

Prijavitelj na dogodek s podpisom ali prijavo dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici, za namene, ki so navedeni v prejšnjem odstavku. Omenjene osebe pa lahko kadarkoli zahtevajo od podjetja Klavora suport, d.o.o., da trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom obveščanja o novostih, ponudbi in produktih. Prav tako imajo te osebe pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da kontaktirajo podjetje Klavora suport, d.o.o. na kontaktih, ki so navedeni na spletni strani, v primeru, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti oziroma posodobiti svoje osebne podatke.

Uporabniki te spletne strani z vpisom svojih podatkov v za to namenjene obrazce dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov za zgoraj opisane namene.

6. VELJAVNOST

Splošni pogoji veljajo od 04.05.2018.