Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.

To pravico določa Zakon o delovnih razmerjih. 

Znesek regresa  je odvisen od tega, katera kolektivna pogodba (če sploh) zavezuje delodajalca.

Najnižji znesek določa Zakon o delovnih razmerjih in sicer najmanj v višini minimalne plače. Od 1.1.2020 dalje minimalna plača znaša 940,58 eur.

Zakon o delovnih razmerjih določa tudi skrajni rok za izplačilo regresa in sicer 01. julij. Omogoča pa še zamik izplačila do meseca novembra v primeru nelikvidnosti in pod pogojem, da tako določa tudi kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporoča, da obveznost za izplačilo regresa v zakonsko določenem roku ostaja ne glede na situacijo in krizne razmere zaradi epidemije ter da bodo delodajalci, ki regresa ne bodo izplačali v roku, v prekršku.