Če ste vsaj malo podobni meni, potem ste se v podjetništvo podali s strastjo in visokimi pričakovanji. Zelo verjetno je tudi …

Če ste vsaj malo podobni meni, potem ste se v podjetništvo podali s strastjo in visokimi pričakovanji. Zelo verjetno je tudi, da ste v podjetniško okolje 

stopili, ker ste mogoče ostali brez zaposlitve ali pa se v svoji službi niste dobro počutili.

Ne glede na razlog, zakaj ste se sploh odločili za podjetništvo,  pa je statistika neizprosna. Namreč skoraj 90 % malih podjetij propade v prvih petih letih poslovanja. Res je, da je med njimi nekaj takih, ki podjetje zaprejo zaradi osebnih ali zdravstvenih razlogov, kljub temu pa je številka visoka.

1. Pomanjkanje poslovnih znanj

Raziskave našega podjetniškega okolja govorijo o tem, da je glavni razlog za propad podjetij to, da podjetniki ne čutijo potrebe , da bi pridobivali znanja iz poslovanja. Kot podjetnik ste lahko najboljši na svojem področju, obvladate svoje področje dela do potankosti, vseeno pa za uspešno poslovanje potrebujete poslovna znanja. Raziskave tudi potrjujejo, da je okrog deset odstotkov podjetnikov, ki so »naravno« nadarjeni za podjetništvo, vsi ostali pa bi se morali znanj podjetništva (na)učiti.

2. Pomanjkljivo vodenje poslovnih knjig

Veliko podjetnikov na začetku pomanjkljivo vodi svoje poslovne knjige. Ne zavedajo se, da je nemogoče imeti kontrolo nad poslovanjem, če nimajo pravih podatkov. Tudi če uporabljajo zunanje svetovalce za računovodstvo, za davke, finance, pravne storitve, marketing,… morajo poznati osnovne značilnosti poslovanja, da imajo nadzor nad svojim podjetjem. 

3. Neustrezen denarni tok

Naslednji razlog je neustrezen denarni tok. Podjetniki radi razmišljamo o dobičku. Vemo na primer koliko stroškov imamo in koliko računov smo izdali ter kakšen bo na koncu dobiček. Vendar je mnogo podjetnikov zašlo v finančne težave, ker niso bili pozorni na denarni tok. Prepozno so namreč ugotovili, da dobiček ni enako denar. Nujen je torej nadzor nad denarnim tokom. Včasih je dovolj, da le malce prilagodimo svoj način poslovanja.

4. Brez ciljev

Četrti razlog pa je, da nimajo prav nobenega načrta, kako bodo poslovali. Nimajo zastavljenih ciljev, kaj želijo doseči v naslednjih 12-ih mesecih in na kakšen način bodo to dosegli. Ni dovolj, da obstaja načrt samo v glavi, treba ga je zapisati na papir.