Spoštovani poslovni partner,

Mogoče se samo meni zdi, da se (pre)počasi vračamo nazaj v normalno življenje.  Prejšnji teden sem po TV gledala Pepelko. In kar nekaj vzporednic bi lahko potegnila iz tega filma z našim trenutnim življenjem. Tako kot se je Pepelki postavilo življenje na glavo, ko je dobila mačeho, se je nam, ko smo dobili epidemijo. Razlika pa je v tem, da se je Pepelka iz princeske spremenila nazaj v »normalno deklico« v trenutku,  nam pa  normalizacija traja in traja. 

Pogrešam predvidljiv delovnik. Ne spomnim se, da bi bilo kdaj tako kaotično. S kakšnimi izzivi pa se srečujete vi? Vam mogoče lahko še na kakšen način pomagamo?  Če ste vsaj malo podobni meni, potem vam bo narediti ta korak kar težko. »Ker zmorem sama.« je bilo dolgo časa moje prepričanje. Vendar je mnogo lažje, kadar prosim za pomoč. In jo tudi dobim. In to ne pomeni, da ne zmorem. Da sem šibka. Da nisem sposobna….. Torej, gremo. Telefon v roke in kliči 041 61 33 88. 

RAČUNOVODSKI KOT(L)IČEK – tretji paket ukrepov

Tik pred sprejetjem je tretji paket ukrepov. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije še ni objavljen v Uradnem listu, zato še vedno lahko pride do kakšnih popravkov in sprememb. Povzela sem tiste predloge ukrepov, ki so primerne za našo »skupnost« strank. Če pride do sprememb, pa se slišimo.

SPLOŠNO:

Za obdobje od 1.6.2020 do 31.12.2020 bo omogočeno delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa. Poenostavljeno pomeni, da bo mogoče za delavca, ki ga imamo zaposlenega za polni delovni čas in mu lahko zagotavljamo delo za skrajšani delovni čas,  uveljavljati povračilo izplačanega nadomestila za čakanje na delo (v deležu od 5 do 20 ur na teden).

Pogoj: ocena delodajalca, da najmanj 10 % zaposlenim ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

Postopek: potrebno bo dati vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na Zavod RS za zaposlovanje, s katerim se bo sklenila pogodba o subvencioniranju.

Višina subvencije: od 112 eur do 448 eur mesečno na delavca.

GOSTINSTVO IN TURIZEM:

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo še en mesec po ukinitvi epidemije (to je do 30.6.2020) in velja prav tako kot prej za tiste delodajalce, ki jim bodo prihodki  v letu 2020 po njihovi oceni upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Višina povračila bo znašala 80 % nadomestila plače. Postopek pa podoben temu, ki smo ga uporabljali sedaj.

Uvedba bonov: za polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v RS 200,00 eur in 50,00 eur za osebe, ki so mlajše od 18 let. Bon se bo lahko unovčil pri ponudnikih na področju turizma (so vpisani v register nastanitvenih obratov) in sicer za storitev nastanitve ali nastanitve z zajtrkom. Veljavnost bonov bo do 31.12.2020. Kako bodo ponudniki unovčevali bone pri Finančni upravi RS pa še ni predpisano.

Od prejetih bonov se ne bo plačalo dohodnine, prav tako je v predlogu zapisano, da se bon ne upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

SPODBUJANJE GOSPODARSTVA

Dodelitev dodatnih finančnih spodbud (državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev) za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij. Spodbude se bodo podeljevale na podlagi javnih razpisov, javnih pozivov,… Pomoč sektorju turizma in gostinstva naj bi šla v smeri sofinanciranja stroškov zaradi izpada prihodkov,…

Hitri in ugodni likvidnostni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Sredstva so že zagotovljena v proračunu RS.

DA NE POZABIM: 

Sreda, 10.06.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni plačniki)
Četrtek, 18.06.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Ponedeljek, 22.06.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Torek, 30.06.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC

Se pogovarjata dva na nekem ministrstvu:

»Zelo sem nezadovoljen s svojo plačo in 

sploh ne vem, kaj naj storim!«

»Si poskusil s stavko?«

»Sem, cel mesec, pa ni nihče opazil!«