Spoštovani poslovni partner,

Evo nas v zadnji tretjini leta. Zato bo najbolje, da se počasi lotimo tematike, ki nas sicer bolj zanima v času bilanc. Ker je takrat prepozno, da bi lahko naredili kaj konkretnega v smeri davčne optimizacije, bom današnjo osrednjo temo namenila informacijam na tem področju. Samo toliko, da vas spomnim, kakšne možnosti obstajajo. 😊

RAČUNOVODSKI KOT(L)IČEK  – NA KAKŠEN NAČIN SI LAHKO ZNIŽAMO DAVČNO OSNOVO

  1. OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE

Olajšavo lahko koristimo, kadar investiramo v opremo in neopredmetena sredstva. Višina olajšave znaša 40 % investiranega zneska. Seveda pa te olajšave ne moremo koristiti za čisto vso opremo, osnovna sredstva, neopredmetena sredstva,….saj  zakon predpisuje omejitve.

Tako nam olajšava ni priznana za nakup pohištva, pisarniške opreme, motornih vozil, stavbnih pravic, zemljišč, gradbenih objektov,…

Lahko pa jo koristimo v primeru nakupa računalniške opreme, nakupa vozil (avtomobilov in avtobusov na hibridni ali električni pogon, ter avtobusov in tovornih vozil z motorjem EURO VI) in drugih osnovnih sredstev, ki jih potrebujemo pri opravljanju naše dejavnosti.

Kadar koristimo navedeno olajšavo, potem takega sredstva ne smemo odtujiti pred potekom treh let po vlaganju, drugače je potrebo za koriščen znesek povečati davčno osnovo v tistem letu, ko smo tako opremo odtujili.

Olajšava nam prav tako ni priznana za tisti del opreme, katere nakup je bil financiran iz nepovratnih sredstev proračunov EU ali RS.

Ker znesek investicijske olajšave lahko preseže našo davčno osnovo, nam zakonodaja omogoča, da neizkoriščeni del koristimo v naslednjih petih davčnih obdobjih.

  • OLAJŠAVE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

Samo na kratko jih omenim, ker pač obstajajo, vendar za naš nabor strank niso aktualne. Če pa kljub temu kdo od vas želi več informacij, pa veste, da sem vam vedno na razpolago za pogovor (in kaaaavooooo).

  • OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE

Če zaposlimo osebo, ki je mlajša od 26 let ali starejša od 55 let in je bila ta oseba najmanj pol leta 

prijavljena kot iskalec zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, lahko koristimo davčno olajšavo v višini 45 

% plače te zaposlene osebe.

Olajšavo lahko koristimo za prvi dve leti (oziroma 24 mesecev) zaposlitve. Seveda pa je pogoj zaposlitev za nedoločen čas, pogoj je tudi, da v zadnjih 24-ih mesecih ta oseba še ni bila zaposlena pri nas ali naši povezani osebi in nenazadnje s to zaposlitvijo moramo povečati skupno število zaposlenih.

Prav tako nam pripada davčna olajšava kadar zaposlimo invalida, ki sodi v eno od naštetih skupin:

  • Status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
  • Ima 100 % telesno okvaro
  • Je gluha oseba

Olajšave znašajo od 50 do 70 % izplačane plače zaposlene osebe.

  • VPLAČILA V PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE (PDPZ)

Kot delodajalci se lahko odločimo, da bomo za svoje zaposlene vplačevali za PDPZ. Smiselno je vplačevati samo do maksimalne davčne olajšave, ki znaša 5,844 % bruto plače našega zaposlenega oziroma maksimalen znesek za leto 2020 je 2.819,09 eur.

… nadaljevanje sledi v naslednjih Klavorovih novičkah…

DA NE POZABIM: 

Četrtek, 10.09.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni  plačniki)
Petek, 18.09.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Ponedeljek, 21.09.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Sreda, 30.09.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC 

Zdrava prehrana

Mož in žena, oba stara že nad 100 let, umreta. Ko prideta v nebesa, vsa presenečena ugotovita, kako lep je ta kraj večnega zadovoljstva.

Čez nekaj časa mož nejevoljno potoži ženi: »Vidiš žena, midva bi lahko bila že zdavnaj tukaj in uživala nebeški raj, če ne bi ti težila z zdravo vegetarijansko prehrano!«