Spoštovani poslovni partner,

Zanimivo, kako je beseda »pozitiven« dobila negativen prizvok…. Do letošnje spomladi nam niti na misel ni prišlo, da bi se prestrašili, če nam je nekdo dejal: »Pozitiven sem!« Ob tem smo pomislili, kako je lepo, če je nekdo optimističen, če pozitivno razmišlja in z upanjem zre v prihodnost. Potem pa se je vse obrnilo na glavo. Če dandanes nekdo izjavi: »Pozitiven sem!« najprej stopimo korak ali dva stran od njega, v trebuhu nas stisne od strahu in večina najbrž niti ne pomisli na kaj drugega kot na bolezen. On pa nam mogoče želi le sporočiti, da je pozitiven le njegov pogled na življenje. Torej bi bilo v tem trenutku za marsikoga strašljivo, če bi se moje sporočilo glasilo: »ostanite pozitivni«. Kljub temu vam to sporočam in želim, vsekakor pa le v smislu, da ohranite optimizem, upanje in da verjamete v lepšo prihodnost. 

Slika, ki vsebuje besede trava, zunanje, polje, sedečeOpis je samodejno ustvarjen

RAČUNOVODSKI KOT(L)IČEK  – NAJNOVEJŠE INFORMACIJE, KI BI VAM LAHKO BILE V POMOČ

  1. SAMOSTOJNI PODJETNIKI

V kolikor bi prišlo do začasne zadržanosti od dela, ker bi zboleli za COVID-19, potem tudi samostojnim podjetnikom pripada nadomestilo plače. Osebni zdravnik vam bo v tem primeru izdal bolniški list, na katerem bo naveden razlog 08 – izolacija. Nadomestilo plače znaša 90 % osnove in vam pripada od prvega dne dalje.

V kolikor ste kot samostojni podjetniki »odsotni z dela« zaradi karantene, ker ste bili v stiku z okuženo osebo, potem pravice do bolniškega staleža nimate, prav tako pa ne pravice do nadomestila v breme ZZZS.

Lahko pa v tem primeru uveljavljate povračilo delno izgubljenega dohodka za odrejeno karanteno (seveda pod pogojem, da ne uveljavljate pravice do temeljnega dohodka).

  • NOVA UREDITEV KARANTENE NA DOMU

Od 24. oktobra dalje mora oseba, ki ji je potrjena okužba, po navodilu epidemiologa obvestiti vse, s katerimi je bil v tesnem stiku.

Če ste dobili tako obvestilo in ste samozaposleni ter si dela ne morete urediti na način, da ne bi ogrožali drugih, morate o tesnem stiku obvestiti svojega zdravnika. Enako velja za zaposlene. Izbrani zdravnik bo NIJZ-ju sporočil potrebne podatke, NIJZ pa bo osebi na elektronski naslov poslal potrdilo, da prestaja karanteno na domu (običajno v roku 72 ur).

  • KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI

Nova pravica – pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, velja v obdobju od 24.10.2020 do 31.12.2020. Obstaja tudi možnost, da bo ukrep podaljšan. Pomeni pa, da je delavec lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda osebni zdravnik in sicer do tri zaporedne delovne dni. Za čas odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 80%, ki ga izplača delodajalec. Delodajalec pa ima pravico za ta del zahtevati refundacijo od ZZZS.

O izrabi pravice je delavec dolžan obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Obvestilo mora biti pisno ali elektronsko. Pravico delavec lahko izrabi največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

DA NE POZABIM: 

Torek, 10.11.2020Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni  plačniki)
Sreda, 18.11.2020Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Petek, 20.11.2020Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Ponedeljek, 30.11.2020Eventuelno plačilo DDV (mesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC 

Črnogorca oropata banko. Vse poteka brez problemov. Ko prideta domov, se usedeta na kavč in eden reče drugemu:

»A preštejeva denar a raje počakava na poročila?«