Spoštovani poslovni partner,

Novo leto…novi začetki…nove priložnosti….

Nihče ne ve, kaj nam bodo prinesli naslednji dnevi, tedni, meseci… Prav nobene kontrole nimamo nad situacijami, ki nas lahko doletijo. Imamo pa možnost odločiti se, kakšna bo naša reakcija na te situacije.

Vem, včasih je težko sprejemati odločitve, vendar se boste najbrž strinjali z mano, da je »ne narediti nič« prav tako odločitev.

Ali ste si že zastavili cilje za letošnje leto? Ne???? In kako boste potem zadeli v sredino tarče, če imate samo lok in puščico, tarče pa ne? Moja letošnja odločitev je, da še v tem tednu naredim podrobnejši načrt oziroma plan za prihajajoče mesece. Kakšna pa bo vaša odločitev?

RAČUNOVODSKI KOT(L)ČEK 

KAJ NAM PRINAŠA NOVI »PKP 7«?

  1. KRIZNI DODATEK

Delodajalci morajo vsakemu zaposlenemu, ki dela in ki ima zadnjo plačo nižjo od dvakratnika minimalne plače (1.881,16 eur), pri decembrskih plačah izplačati krizni dodatek v višini 200,00 eur. Krizni dodatek je oproščen davkov in prispevkov. Povračilo pa delodajalec lahko zahteva z izjavo preko portala eDavki. FURS bo delodajalcu povrnil krizni dodatek do 21.03.2021.

  • POVRAČILO FIKSNIH STROŠKOV – SPREMEMBE

Omejitev višine povračila fiksnih stroškov, ki se nanaša na zaposlene, se je za tiste, ki izkazujejo več kot 70 % upad prihodkov, dvignila na 2.000,00 eur (prej 1.000,00 eur). Za tiste, ki izkazujejo upad prihodkov med 30 in 70 % pa ostaja omejitev v višini 1.000,00 eur.

Prav tako gre za novost, ki se nanaša na število zaposlenih. V PKP 6 je bilo določeno, da se upošteva število zaposlenih na dan oddaje vloge za kritje fiksnih stroškov. Sedaj velja, da se upošteva povprečno število zaposlenih na podlagi števila delovnih ur v obdobju od 1. 12 . 2019 do 30. 11. 2020.

V primeru, da bi zaradi sprememb lahko dobili višji znesek kritja fiksnih stroškov, je potrebno, da zavezanci, 

ki so oddali vlogo pred uveljavitvijo PKP 7, oddajo dopolnitev oziroma popravek vloge na eDavkih.

Spremembe se nanašajo tudi na način izračuna upada prihodkov v upravičenem obdobju in sicer se lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev (brez zemljišč), v kolikor je tak način upoštevanja prihodkov ugodnejši.

PKP 7  tudi začasno omejuje začetek postopkov davčne izvršbe, razen v nujnih zadevah. Za nujno zadevo gre takrat, kadar davčni organ utemeljeno pričakuje, da bo poplačilo dajatev in davčnih obveznosti onemogočeno ali oteženo (npr. ko dolžnik odtujuje svoje premoženje, ko zadevi grozi zastaranje,….)

DA NE POZABIM: 

Ponedeljek, 11.01.2021Plačilo akontacije davka oz. dohodnine (mesečni in trimesečni  plačniki)
Ponedeljek, 18.01.2021Izplačilo plač zaposlenim (zadnji zakonsko dopustni dan) – prispevki + 5 dni
Sreda, 20.01.2021Plačilo prispevkov za socialno varnost – samozaposleni
Petek, 29.01.2021Eventuelno plačilo DDV (mesečni in trimesečni davčni  zavezanci )

ŠALA ZA KONEC  

NOVOLETNA JELKA

So šle tri blondinke v gozd po novoletno jelko. Hodijo in iščejo, iščejo in hodijo od jutra do mraka. Končno pa ena predlaga:

»Kaj pa če vzamemo kar eno brez okraskov?«