Sestavni del plače je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost. Naša zakonodaja pozna naslednji dve vrsti nagrajevanja:

  • Izplačilo dela plače iz naslova delovne uspešnosti (pri čemer se nagradi konkretnega delavca)
  • Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (ki pa je vezan na uspešnost delodajalca)

Konec leta je (običajno) aktualno izplačilo poslovne uspešnosti, ki je tudi davčno ugodnejše, saj je iz dohodnine izvzet znesek 100 % povprečne bruto plače v RS. Pravica do izplačila poslovne uspešnosti mora biti določena v internem aktu delodajalca, kjer morajo biti opredeljena tudi (objektivna) merila, po katerih zaposlenim pripada omenjeno izplačilo.

Pravica do izplačila poslovne uspešnosti pa je lahko določena tudi v kolektivni pogodbi, ki vas zavezuje kot delodajalca, v določilih teh kolektivnih pogodb pa so definirana tudi merila.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja