Nova višina minimalne plače

Spoštovani poslovni partner,


Ste si že zastavili cilje za letošnje leto? Veliko ljudi si za cilj postavi izboljšanje svojega zdravja, to pa običajno vključuje kakšno obliko
rekreacije in spremembo prehranjevalnih navad. Sama pa sem prepričana, da tudi naša pozitivna miselna naravnanost pomaga pri ohranjanju in izboljšanju našega zdravja inpočutja. Obdajte se s pozitivnimi ljudmi.

To pomaga, da začnemo spreminjati svoj (mogoče) nekoliko negativen način
razmišljanja. Strinjam se, ni dovolj samo misliti pozitivno, vedno je v ozadju potrebna naša aktivnost. Vendar pa se vsaka sprememba lahko začne šele, ko začnemo razmišljati drugače kot smo bili navajeni. Kar potrjuje tudi Brian Tracy, ki pravi takole: »Ne glede na to, kaj želite doseči, se mora pot do uspeha začeti tako, da osvojite pravilno miselnost.«

RAČUNOVODSKI
KOT(L)IČEK

by Roža-Marija Mikelj

Nov rok za plačilo akontacije dohodnine

S spremembo Zakona o davčnem postopku (konec lanskega leta) velja, da
je po novem rok za plačilo akontacij dohodnine in akontacij davka od
dohodkov pravnih oseb do 20. v mesecu (prej do 10. v mesecu).

Nova višina minimalne plače

Znesek minimalne plače za delo opravljeno po 1. januarju 2023 za polni
delovni čas ne sme biti nižji od 1.203,36 eur. V minimalno plačo ne smemo
vštevati plačila za delovno in poslovno uspešnost, prav tako pa ne
dodatkov, ki pripadajo plači (npr. dodatek na delovno dobo, na posebne
pogoje dela,…)

Napoved za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala

V kolikor ste v letu 2022 prejeli obresti na denarne depozite, ki presegajo
1.000,00 eur, potem ne pozabite vložiti napovedi za odmero dohodnine
od obresti.
Enako velja, če ste prejeli druge oblike obresti ali dividende, če so bile te
obresti in dividende izplačane s strani oseb, ki niso plačniki davka.
Napoved je potrebno vložiti tudi v primeru odsvojitve vrednostnih
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ter odsvojitve
izvedenih finančnih instrumentov.
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem pa oddajo fizične osebe, ki so v letu 2022 drugim fizičnim osebam
oddali v najem premično ali nepremično premoženje.


Rok za oddajo zgoraj naštetih napovedi je do 28. februarja 2023.
Napovedi se lahko oddajo preko sistema eDavki ali osebno oziroma po
pošti (razen v primeru odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov – če
se je opravilo več kot deset transakcij)

ŠALA ZA KONEC
Dva jecljajoča moška sta župnika prosila za
 delo. Ta jima je ponudil prodajo Svetega pisma
 po domovih, hkrati pa jima je zabičal: »Vsak ima
 sto izvodov. Kdor v dveh tednih ne bo prodal
 vseh, pri meni ne dobi več dela.!«
 Odšla sta vsak v svojo smer in ko sta se čez
 dva tedna srečala pred župniščem, sta
 ugotovila, da je eden prodal vse izvode, drug pa
 samo enega. Neuspešnež je vprašal kolega: »Ka…
 ka…kako pa ti je to u……uspe…..uspelo?«
 Pa mu prvi odgovori: »Po….po….pozvo…nil sem in
 vpra….vprašal, ali bo….bo…do ku…..ku….kupili knjigo
 ali naj jo pre…..pre…..prebrem!«Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja