Nudimo vam:

Računovodske in knjigovodske storitve

 • Knjiženje vseh vrst poslovnih dogodkov
 • Obračun DDV
 • Obračun amortizacije in vodenje registra osnovnih sredstev
 • Plačilni promet
 • Fakturiranje, obračun obresti, kompenzacije, cesije, asignacije
 • Izdelava letnih poročil za s.p., gospodarske družbe, društva in zasebne zavode
 • Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Poročanje Banki Slovenije, Statističnemu uradu RS,…
 • Priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu
 • Priprava dokumentacije za revizijski pregled, davčno inšpekcijo in podobno
 • Svetovanje pri organizaciji računovodenja
 • Priprava planov denarnih tokov
 • Priprava predračunskih izkazov

Kadrovske, administrativne in druge storitve

 • Prijave delavcev v obvezno zavarovanje
 • Odjave delavcev iz obveznih zavarovanj
 • Vloge za izdajo obrazca A1
 • Priprava obvestil o letnem dopustu
 • Priprava pogodb o zaposlitvi
 • Vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti
 • Vodenje personalnih map za zaposlene
 • Hramba dokumentacije
 • Pridobitev namenskega digitalnega potrdila
 • Vnos računov iz VKR v davčno mini blagajno
 • Sestavljanje raznih dopisov, odgovorov, ponudb in ostale poslovne korespondence
 • Ostala opravila po naročilu naročnika